น่านน้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท "รีสอร์ทริมน้ำ ธรรมชาติใจกลางเมือง" และ ครัวน่านน้ำ " ร้านอาหารบรรยากาศริมน้ำลำตะคอง"

Nan Fah (Medium)

ห้องน่านฟ้า
พื้นที่ ขนาดกว้าง 8 เมตร X ยาว 16 เมตร
รูปแบบ คลาสรูม เธียร์เตอร์ ตัวยู จัดได้ 40-80 ท่าน

Reservation : 0-4431-6666