น่านน้ำ คันทรี โฮม รีสอร์ท "รีสอร์ทริมน้ำ ธรรมชาติใจกลางเมือง" และ ครัวน่านน้ำ " ร้านอาหารบรรยากาศริมน้ำลำตะคอง"

Lam Ta Kong (Large)

ห้องลำตะคอง
พื้นที่ ขนาดกว้าง 8 เมตร X ยาว 25 เมตร
รูปแบบ คลาสรูม 120 ท่าน / เธียร์เตอร์ 150 ท่าน / ตัวยู 100 ท่าน / แบ่งกลุ่ม 100 ท่าน

Reservation : 0-4431-6666